Konsesjonssak - NVE

Kjølberget vindkraftverk

Tiltakshaver
AUSTRI KJØLBERGET DA
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201206641;201502178
Status
Konsesjon gitt
Dato
12.02.2016
Fylke
Innlandet
Kommune
Våler (Innlandet)
Søkt produksjon
204.00 GWh
Søkt effekt
60.00 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har den 27.06.2014 meddelt konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for Kjølberget vindkraftverk med nettilknytning i Våler kommune i Hedmark fylke. Tiltakshavere for prosjektet er Austri Vind DA og Eidsiva Nett AS. Konsesjonen ble påklaget. Gjeldende konsesjon er gitt 12.02.2016.  

Austri Vind DA har fått tillatelse til å bygge og drive et vindkraftverk på Kjølberget i Våler kommune. Tiltaket vil ha en samlet installert effekt inntil 60 MW.

NVE godkjente 11.04.2017 detaljplanen og miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) for Kjølberget vindkraftverk. I vedtak av 03.07.2018 godkjente NVE endret MTA- og detaljplan for prosjektet.


Austri Kjølberget DA har den 24.04.2019 orientert NVE om at anleggsarbeidet starter.