Konsesjonssak - NVE

Fornyet ervervskonsesjon Moflåt og Mæl kraftverker i Måna

Registreringsnummer
2116
Saksnummer
199600166
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
07.05.1999
Tiltakshaver
HYDRO ENERGI AS
Fylke
Vestfold og Telemark
Kommune
Tinn
Vassdragsområde
016.H