Konsesjonssak - NVE

Minikraftverk - Kvernfossen i Moisåna

Registreringsnummer
2045
Saksnummer
199502270
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
08.11.2000
Tiltakshaver
MOI ELVERK AS
Fylke
Rogaland
Kommune
Lund
Vassdragsområde
026.BA22
Søkt produksjon
1.20 GWh