Konsesjonssak - NVE

Planendring for reg. av Hjelmelandsåna.

Registreringsnummer
1873
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
15.04.1943
Tiltakshaver
Hjelmeland Kraftverk L/L
Fylke
Kommune
Vassdragsområde
035.2Z