Konsesjonssak - NVE

Regulering av Breilandsvatn i Hjelmelandsåna.

Registreringsnummer
1872
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
21.05.1942
Tiltakshaver
Hjelmeland Kraftverk L/L
Fylke
Kommune
Vassdragsområde
035.2Z