Erv. fall/overf. av reg.kons. i Tennes- Krokfoss- og Solbjørnv.

Registreringsnummer
1845
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Overdragelse av konsesjon
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
02.10.1992
Tiltakshaver
LOFOTKRAFT PRODUKSJON AS
Fylke
Kommune
Vassdragsområde
181.3Z