Konsesjonssak - NVE

Gjenopptakelse av kraftproduksjon Fosstveit i Vegårvassdr.

Registreringsnummer
1803
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Annet, se kommentar
Status
Vedtatt konsesjonsfritt
Vedtaksdato
05.02.2002
Tiltakshaver
Bjorvatn
Fylke
Agder
Kommune
Tvedestrand
Vassdragsområde
018.Z
Søkt produksjon
7.00 GWh