Konsesjonssak - NVE

Erverv av bruksrett til Oterholtfoss m.v. i Bøelva.

Registreringsnummer
1501
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Erverv bruksrett
Status
Tiltakshaver
Hørte Bruk
Fylke
Kommune
Vassdragsområde
016.CA0