Konsesjonssak - NVE

Erverv av Tennesfossen, reg. Tennesvatn og Krokvatn

Registreringsnummer
1241
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
17.06.1955
Tiltakshaver
LOFOTKRAFT AS
Fylke
Kommune
Vassdragsområde
181.4B