Frøya vindkraftverk

Tiltakshaver
TRØNDERENERGI VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200201726;200702919;201841219
Status
Konsesjon gitt
Dato
11.01.2019
Fylke
Trøndelag
Kommune
Frøya
Søkt produksjon
204.00 GWh
Søkt effekt
60.00 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjente 28.03.2019 detaljplan og miljø-, transport og anleggsplan (MTA) for Frøya vindkraftverk. NVEs godkjenning er tilgjengelig til høyre på denne siden.

Detaljplan for vindkraftverket er en teknisk beskrivelse av hvordan anlegget skal utformes. Om det er endringer i utbyggingsløsningen sammenlignet med det som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen, skal dette beskrives til detaljplan.

MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan Sarepta Energi AS skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis.

NVE gav Sarepta Energi AS den 28.06.2012 tillatelse til å bygge Frøya vindkraftverk med inntil 60 MW installert effekt. Vedtaket ble påklaget, men stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) den 26.08.2013. NVE innvilget den 03.10.2016 endring av grensesnittet mellom vindkraftverk og nettilknytning, og utstedte nye anleggskonsesjoner for vindkraftverket med tilhørende nettilknytning. Konsesjonen for Frøya vindkraftverk ble overført til Trønderenergi Vind AS 11.01.2019.