Konsesjonssak - NVE

Erverv av ytt. fall i Randselva - Endring av vilkår

Registreringsnummer
1113
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Endring i vilkår
Status
Utgått/bortfalt konsesjon
Tiltakshaver
Viul Tresliperi A/S
Fylke
Kommune
Vassdragsområde
012.EZ