Røldal-Suldal - Opprustning og Utvidelse av kraftverk

Registreringsnummer
9236
Saksnummer
202320330
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Pumpe/pumpekraftverk
Underordnet sakstype
Stor vannkraft
Status
Søknad
Tiltakshaver
RSK DA
Fylke
Vestland, Rogaland
Kommune
Ullensvang, Suldal
Vassdragsområde
036.Z
Søkt produksjon
0,10 GWh
Send høringsuttalelse

Høringsfrist: 31.08.2024

Vi foretrekker at du bruker det elektroniske skjemaet, ved å trykke på knappen «send høringsuttalelse».
Det er også mulig å sende uttalelsen per epost, til uttalelse@nve.no.
Merk emnefeltet med «Høringsuttalelse 202320330» , og oppgi navn og eventuelt organisasjonsnummer innledningsvis. Du kan også sende inn uttalelse per brevpost.

Revisjonsdokumentet og søknaden om konsesjon sendast no ut på offentleg høyring. I samband med høyringa av revisjonsdokumentet og søknaden arrangerte NVE offentlege informasjonsmøte i Øvre Suldal Samfunnshus på Nesflaten 10. juni og i Røldal Grendahus 11. juni.

NVE har vedtatt at konsesjonsvilkåra for reguleringa av Røldal-Suldalsvassdraget skal reviderast, og RSK DA (ved Lyse Kraft DA) har utarbeida eit revisjonsdokument som omtalar reguleringane og dei ulempene ein er kjent med. I tillegg har RSK DA sendt inn ein søknad om konsesjon til å bygge og drive Røldal 2 pumpekraftverk, Novle 2 pumpekraftverk, Kvanndal 2 pumpekraftverk, Suldal 2B kraftverk og Nordmork kraftverk. Kraftverka vil utnytte dei same reguleringsmagasina som eksisterande kraftverk, men gje meir fleksibel produksjon av kraft. RSK DA søkar òg om ekspropriasjonsløyve for naudsynt grunn og rettar for å byggje og drive dei nye kraftverka. Statnett jobber for tiden med søknad om tillatelse til nødvendige oppgraderinger av kraftnettet i området i forbindelse med de omsøkte kraftverkene.