Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

132 kV Åbjøra-Gjøvik

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ELVIA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202202032
Status
Melding
Dato
21.01.2022
Fylke
Innlandet
Kommune
Gjøvik, Søndre Land, Nordre Land, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal

Elvia har sendt inn melding med forslag til utredningsprogram for ny 132 kV kraftledning Åbjøra-Gjøvik. Dagens to 132 kV-ledninger mellom Åbjøra-Bagn-Dokka og Gjøvik transformatorstasjoner ble bygget i 1951 og 1962 og nærmer seg utløpet av sin tekniske levetid. Videre er ikke kapasiteten på ledningene tilstrekkelig for å overføre produksjonen fra Valdres til forbruksområder lenger øst. Elvia forventer videre økt forbruk de nærmeste årene. På bakgrunn av dette, samt hensynet til forsyningssikkerhet, har Elvia startet opp arbeidet med å planlegge to nye 132 kV-ledninger som erstatning for dagens ledninger og sendt NVE melding om dette.

Planene berører seks kommuner, herunder Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik.