Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

132 kV Rensvik-Engviklia

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
MELLOM AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202202352
Status
Søknad
Dato
14.11.2022
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Kristiansund, Averøy

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt en tilleggssøknad fra Mellom AS for omsøkt 132 kV kraftledning mellom Rensvik transformatorstasjon i Kristiansund kommune og Engviklia i Averøy kommune, Møre og Romsdal.

Tilleggssøknaden gjelder kun den ca. 2,9 km lange strekningen mellom Rensvik transformatorstasjon og Seterhaugen. Mellom søker nå om å flytte mastepunkt og senterlinje for 132 kV-ledningen 3 m lenger vekk fra eksisterende ledninger enn det som opprinnelig var omsøkt. Begrunnelsen er sikkerhetshensyn. Mellom søker om et ryddebelte (rettighetsbelte) med totalt 28 meter bredde på strekningen.