Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Midlertidig senkning av dam Lønningsåsen

  1. Fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
8715
Saksnummer
202113705
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Midlertidig tillatelse
Status
Søknad
Tiltakshaver
STORD KOMMUNE
Fylke
Vestland
Kommune
Stord
Vassdragsområde
044.32
Send høringsuttalelse

Høringsfrist: 12.11.2021

Kommersielle aktører og offentlige høringsinstanser oppfordres til å benytte elektronisk skjema over.
Alternativt kan man sende høringsuttalelse pr. e-post, pass da på å få med følgende momenter:
  1. Angi "Høringsuttalelse 202113705" i emnet på e-posten
  2. Dersom uttalelsen er sendt på vegne av en interesseorganisasjon, oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen
  3. E-posten sendes til uttalelse@nve.no
For mer informasjon, se høringsbrevet.

Dersom du ønskjer papirutgåve av søknaden kan du ta kontakt med Arnstein Hetlesæter på tlf. 975 52 062 eller e-post: Arnstein.Hetlesaeter@stord.kommune.no.

NVE har motteke søknad frå Stord kommune om løyve til mellombels senking av vasstand i dam Lønningsåsen. 

Dammen tilfredsstiller ikkje dagens krav til sikkerheit, og det er planlagt å oppgradere/legge den ned innan 5 år. For at dammen skal vere sikker i perioden fram til endeleg avgjerd krev NVE at nivået i magasinet blir senka innan 1.11.2021. Dammen er plassert i konsekvensklasse 3. Vasstanden vil bli senka frå dagens HRV/normalvasstand på kote 57 til ca. kote 51,3 som er botn i magasinet ved dammen.