Revisjon av vilkår for Bergsdalsvassdraget og Torfinnsvassdraget

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
8029
Saksnummer
201707509
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonsdokument
Tiltakshaver
EVINY FORNYBAR AS
Fylke
Vestland
Kommune
Voss, Vaksdal, Kvam
Vassdragsområde
061.Z

Høyring av revisjonsdokument for Bergsdalsvassdraget og Torfinnsvassdraget

 

 

Revisjonssaken er relatert til 061.Z Bergsdalsvassdraget (Daleelva) med RevID: 406 i NVE Rapport 49/2013