Sundland transformatorstasjon

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
GLITRE NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202106153
Status
Konsesjon gitt
Dato
05.04.2023
Fylke
Viken
Kommune
Drammen

Glitre Energi Nett AS har fått konsesjon til å rive gamle Sundland transformatorstasjon og til å bygge og drive en ny transformatorstasjon på samme sted.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vurdert at det den totalt sett beste løsningen for samfunnet er å rive dagens stasjon og bygge en ny stasjon på samme sted. NVE setter vilkår om at det nye stasjonsbygget skal utformes slik at den harmoniserer med bebyggelsen på stedet. NVE setter også vilkår om at det må lages en plan for trafikksikring i Skogliveien mens anleggsarbeidet pågår.