Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Sundland transformatorstasjon

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
GLITRE ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202106153
Status
Søknad
Dato
18.03.2021
Fylke
Viken
Kommune
Drammen

Glitre Energi Nett AS har søkt om konsesjon til å bygge ny transformatorstasjon på Sundland i Drammen kommune i Viken

Glitre Energi Nett har søkt om å rive dagens Sundland transformatorstasjon og erstatte den med en ny stasjon med høyere kapasitet. Stasjonen vil ligge på samme sted som i dag. Den nye stasjonsbygningen vil bli marginalt større enn dagens stasjon, og bygget blir noe lavere. Dagens anlegg er gammelt, og bygningen er i dårlig stand. Dagens stasjonsbygning har høy verneverdi som kulturminne.