132 kV kraftledning Strand-Finnøy-Nordbø og Finnøy og Tau transformatorstasjon

Tiltakshaver
LNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202210862
Status
Utredningsprogram fastsatt
Dato
09.06.2023
Fylke
Rogaland
Kommune
Stavanger, Strand

NVE har fastsett utgreiingsprogram for Lnett sine planar om nye 132 kV kraftleidninger mellom Strand, Finnøy og Rennesøy i Rogaland fylke og nye Tau og Finnøy transformatorstasjonar. Anleggene er planlagd i kommunane Stavanger og Strand i Rogaland.

Lnett har meldt fleire alternative leidningstrasear og plasseringar av dei nye transformatorstasjonane, og dei grunngjev meldinga med at det er naudsynt å fornye gamle anlegg, auke kapasiteten i nettet og betre forsyningstryggleiken.

NVE har fastsett utgreiingsprogram på grunnlag av Lnett sitt forslag, høyringsinnspel og eigne vurderingar av kva som er naudsynt å utgreie før Lnett kan sende ein konsesjonssøknad for anlegga.