Erverv av bruksrett til Stakaldefoss i Jølstra

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
849
Saksnummer
000041580
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Erverv av aksjer
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
09.05.1953
Tiltakshaver
EVINY FORNYBAR AS
Fylke
Vestland
Kommune
Sunnfjord
Vassdragsområde
084.Z