Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Gjelet kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
8220
Saksnummer
201841520
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
28.05.2020
Tiltakshaver
JONA KRAFT AS
Fylke
Vestland
Kommune
Ullensvang
Vassdragsområde
047.3A
Søkt produksjon
9,00 GWh

NVE har mottatt søknad frå Jona Kraft AS, datert 12.11.2019, om tillatelse til å byggje Gjelet kraftverk i Jondal kommune.

Gjelet kraftverk vil utnytte et fall på 52 meter i Storelvi fra inntak på kote 75 til kraftstasjon på kote 23. Vannveien på ca. 530 meter er planlagt som nedgravd rørgate. Det er planlagt ny vei på ca. 20 meter for adkomst til kraftstasjonen. Middelvannføringen er på ca. 3,6 kubikkmeter pr. sekund, og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 4 kubikkmeter pr. sekund. Kraftverket vil ha en maksimal effekt på 1765 kW og vil etter planene gi en årlig produksjon på 9 GWh. Utbygging vil gi redusert vannføring på ca. 500 meter lang strekning av Storelvi. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 208 l/s i vinterhalvåret og 624 l/s i sommerhalvåret.