Otravassdraget - revisjon av konsesjonsvilkår

Registreringsnummer
8131
Saksnummer
201702382
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonsdokument
Fylke
Agder
Kommune
Kristiansand, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland, Bygland, Vennesla, Valle
Vassdragsområde
021.Z

Revisjonsdokument for reguleringane i Otra har nå vært på høyring. Innkomne høyringsfråsegn er å finne til høgre på denne sida.

Revisjonsdokumentet og fråsegna vil utgjere ein viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår. 

Revisjonssaken er relatert til 021.Z Otravassdraget (Brokkereguleringen), Byglandsfjord med RevID: 203, Hovatn i Otravassdraget med RevID 204 og Otravassdraget, øvre del med RevID 202 i NVE Rapport 49/2013