Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Måren kraftverk - lavere minste slukeevne

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
8026
Saksnummer
201708021
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
17.04.2018
Tiltakshaver
SMÅKRAFT AS
Fylke
Vestland
Kommune
Høyanger
Vassdragsområde
079.5Z
Søkt produksjon
1,40 GWh