Leikanger kraftverk - planendring

Registreringsnummer
7959
Saksnummer
200704974
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
01.09.2017
Tiltakshaver
LEIKANGER KRAFT AS
Fylke
Vestland
Kommune
Sogndal
Vassdragsområde
077.5Z
Søkt produksjon
21,00 GWh

Tillatelse til å foreta planendringer i Leikanger kraftverk i Henjaelvi og Grindselvi i Leikanger kommune ble gitt ved kgl.res. av 1.9.2017. Opprinnelig konsesjonær er Sognekraft AS. Konsesjonen er senere overført til Leikanger Kraft AS. 

 

Planendringene omfatter utelatelse av inntak av Skulåna, en sideelv til Henjaelvi, samt nytt deponi i Grindsdalen.