Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Skomeåni minikraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7917
Saksnummer
201700704
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
20.09.2019
Tiltakshaver
Skomeåni Falleigarlag
Fylke
Agder
Kommune
Bygland
Vassdragsområde
021.D8Z
Søkt produksjon
5,90 GWh

NVE avslår søknaden om løyve til å byggje Skomeåni kraftverk i det verna vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.

Det er Skomeåni Falleigarlag som har søkt om å byggje vasskraftverket, som ville gitt ein årleg produksjon på om lag 5,9 GWh.

Skomeåni inngår i verneområdet Njardarheim som i hovudsak er verna grunna urørt natur. NVE meiner kraftutbygging vil svekke verneverdiane i Skomeåni med varige og synlege inngrep i området, og påverke ei bekkekløft av regional verdi. Når verneverdiane i vassdraget vert påverka, kan ein ikkje gi konsesjon, og NVE avslår derfor søknaden om Skomeåni kraftverk.

OED har avgjort klagesak i 2021. NVEsvedtak om avslag ble opprettholdt.