Brevik transformatorstasjon - søknad om konsesjon og ekspropriasjon

Tiltakshaver
LEDE AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202017054
Status
Konsesjon gitt
Dato
11.01.2022
Fylke
Telemark
Kommune
Porsgrunn

NVE har mottatt søknad fra Lede AS om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for utvidelse av Brevik transformatorstasjon.

Det søkes om konsesjon for etablering av en ny stasjonsbygning på tomten til Brevik transformatorstasjon. Det skal også etableres nye jordkabelanlegg fra stasjonen til eksisterende apparatanlegg. Begrunnelsen for tiltaket er vesentlig økt effektbehov hos Norcem Brevik tilknyttet et planlagt CO2-fangstanlegg. Det søkes om anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse. 

Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.