Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Landstrømanlegg til NOA / Krafla

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
AKER BP ASA
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202106086
Status
Melding
Dato
19.03.2021
Fylke
Vestland
Kommune
Bergen, Fitjar, Tysnes, Samnanger, Bjørnafjorden, Austevoll, Øygarden

NVE har mottatt melding med forslag til utredningsprogram fra Equinor, Aker BP og LOTOS Exploration and Production Norge for kraft fra land til de planlagte oljefeltene NOA og Krafla i Nordsjøen.

Aker BP og Equinor har valgt å trekke kraft fra Kollsnes og Gismarvik som alternativer. Det er derfor kun Samnanger-alternativet som står igjen i meldingen.


Aker BP og Equinor melder tre ulike traséalternativer for kraftforsyningen fra land til oljefeltene. De tre alternativene baserer seg på levering fra enten Kollsnes transformatorstasjon i Øygarden kommune, Samnanger transformatorstasjon i Samnanger kommune eller Gismarvik transformatorstasjon i Tysvær kommune. Anleggene vil bestå av en transformatorstasjon, luftledning, jordkabel og sjøkabel ut til oljefeltene. Kraftbehov til plattformene er anslått til 40 MW i 2026, med en gradvis opptrapping til 140 MW i 2029.

Aker BP, Equinor og LOTOS begrunner tiltaket med at elektrifisering av produksjonsplattformene fra land vil vesentlig redusere behovet for å drifte anleggene med gass og gi en betydelig reduksjon i CO2-utslippene fra plattformene, i tråd med nasjonale målsettinger.

NVE vil fastsette et utredningsprogram basert på søkernes forslag, høringsinnspill og standard utredningskrav for denne typen anlegg, som skal dekke nødvendige utredninger av konsekvenser for hele kraftforbindelsen fra land og ut til plattformene.