Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Skjomenvassdraget - revisjon

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7436
Saksnummer
201403450
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonsdokument
Tiltakshaver
STATKRAFT ENERGI AS
Fylke
Nordland
Kommune
Narvik
Vassdragsområde
173.Z

Høring av revisjonsdokument for Skjomenreguleringen

Det skal gjennomføres en vilkårsrevisjon i medhold av vassdragsreguleringsloven. Revisjonssaken gjelder vilkårene for følgende konsesjon: Kgl. res. av 01-08-1969: Statsregulering av Skjomenvassdragene m.v.

Statkraft Energi AS har utarbeidet et revisjonsdokument i tråd med mal for revisjonsdokument som finnes i vedlegg 2 i OEDs ”Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragskonsesjoner”. Retningslinjene ligger i sin helhet på våre hjemmesider.

 

Revisjonssaken er relatert til 170 Skjomenvassdraget med RevID: 813 i NVE Rapport 49/2013