Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Erverv og drift av Kammerfos Kraftverk i Kragerøvassdraget

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
687
Saksnummer
45754
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Inngått i ny konsesjon
Tiltakshaver
Telekraft AS
Fylke
Kommune
Vassdragsområde
017.Z