Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Grytneselva kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6687
Saksnummer
200705694
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
28.06.2013
Tiltakshaver
LANGFJORDKRAFT AS
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Molde
Vassdragsområde
104.310
Søkt produksjon
16,30 GWh