Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Erverv og utbygging av Grøavassdraget, Møre og Romsdal

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
639
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
06.01.1989
Tiltakshaver
Kristiansund Elektrisitetsverk
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Sunndal
Vassdragsområde
109.AZ
Søkt produksjon
100,00 GWh