Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Ny ervervs- og reguleringskonsesjon Bjørkåsen kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
621
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
19.02.1993
Tiltakshaver
BALLANGEN ENERGI AS
Fylke
Nordland
Kommune
Narvik
Vassdragsområde
172.AZ