Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Borgåna kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
5481
Saksnummer
200802184
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
27.02.2013
Tiltakshaver
BORGÅNA KRAFT AS
Fylke
Rogaland
Kommune
Suldal
Vassdragsområde
038.1Z
Søkt produksjon
5,08 GWh

NVE har motteke ein søknad frå Borgånå kraft AS, datert 10.6.2011, om løyve til å byggje Borgånå kraftverk i Suldal kommune.