Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Hemså kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
5329
Saksnummer
200710332
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
07.12.2012
Tiltakshaver
SIRDAL KRAFT AS
Fylke
Agder
Kommune
Sirdal
Vassdragsområde
026.E4A
Søkt produksjon
5,12 GWh

Utsatt byggefrist. Ny frist er 07.12.2022

Konsesjonen for Hemså kraftverk ble 13.02.2019 overført til Sirdal Kraft AS.