Tokagjelet kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
5093
Saksnummer
200705153
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
09.09.2016
Tiltakshaver
TOKAGJELET AS
Fylke
Vestland
Kommune
Kvam
Vassdragsområde
052.7B
Søkt produksjon
71,10 GWh

Løyve til Tokagjelet kraftverk.

Nordkraft Vind og Småkraft AS har ved kgl.res. av 9.9.2016 fått løyve til å byggje Tokagjelet kraftverk i Steinsdalsvassdraget i Kvam herad, Hordaland. Tokagjelet kraftverk er planlagt å produsere om lag 71,1 GWh kraft årleg, tilsvararande straumforbruket til 3550 husstandar. Kraftverket skal knytast til straumnettet via ein 132 kV kraftleidning fram til eksisterande kraftleidning mellom Samnanger og Øystese.

Konsesjonen er senere overført til Clemens Kraft AS.