Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Revisjon Bjerka og Plura

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
5076
Saksnummer
200704589
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonsdokument
Tiltakshaver
STATKRAFT ENERGI AS
Fylke
Nordland
Kommune
Rana
Vassdragsområde
156.Z

Tillatelse til statsregulering av Bjerka-Pluravassdragene m.v. ble gitt ved Kgl. res. av 21.12.1962. 02.05.2013 vedtok NVE at det skal gjennomføres en revisjon av vilkårene for konsesjonen.

Revisjonssaken er åpnet på bakgrunn av en rekke krav som er kanalisert gjennom Rana og Hemnes kommuner. Statkraft, som er konsesjonær, har utarbeidet et revisjonsdokument basert på OEDs retningslinjer for revisjon. Dette dokumentet beskriver bl.a. reguleringene og de ulempene man er kjent med. Revisjonsdokumentet ble sendt på høring 28.11.2016. Høringsuttalelsene vil være et viktig grunnlag for de endringene i konsesjonsvilkårene som eventuelt vil bli gjort.

 

Revisjonssaken er relatert til 156.Z Ranavassdraget med RevID: 804 og deler av 151.1Z Røssåga, Bjerka-Røssavatnet med RevID: 803 i NVE Rapport 49/2013