Ny 132 kV kraftledning Dalen - Veland - Hjelmeland

Tiltakshaver
LNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201834746;202109348
Status
Konsesjon gitt
Dato
02.06.2022
Fylke
Rogaland
Kommune
Strand, Hjelmeland

Lnett (tidligere Lyse Elnett) har 02.06.22 fått konsesjon til en reaktor i Veland transformatorstasjon.

Lnett fikk konsesjon i medhold av energiloven til utbygging av ny 132 kV ledning Dalen - Veland - Hjelmeland, utvidelse av Dalen transformatorstasjon og nye Veland og Hjelmeland transformatorstasjoner, den 22.04.2021. . Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjente den 10.11.2021 MTA fra Lyse Elnett AS for bygging av ny 132 kV ledning Dalen - Veland - Hjelmeland, utvidelse av Dalen transformatorstasjon og nye Veland og Hjelmeland transformatorstasjoner i Strand og Hjelmeland kommuner.