Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Utvidelse - Hellefoss kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
4869
Saksnummer
200700408
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
12.12.2011
Tiltakshaver
HELLEFOSS KRAFT AS
Fylke
Viken
Kommune
Øvre Eiker
Vassdragsområde
012.Z
Søkt produksjon
18,00 GWh

Utsatt byggefrist. Ny frist er 12.12.2021

 

NVE har i vedtak av 7.3.2017 besluttet at eksisterende Hellefoss kraftverk skal innkalles til konsesjonsbehandling, jf.vannressursloven § 66. NVE har også besluttet at det skal gis utsatt byggefrist for utvidelsen av Hellefoss kraftverk. Utvidelsen fikk konsesjon ved NVEs vedtak av 12.12.2011.