132 kV Hellestveit-Herum, Herum transformatorstasjon

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
LEDE AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201710208
Status
Konsesjon gitt
Dato
18.10.2018
Fylke
Vestfold og Telemark
Kommune
Bamble

Lede AS (tidl. Skagerak Nett) fikk i 2018 tillatelse å bygge og drive en ny ca. 8 km lang 132 kV kraftledning fra Hellestveit til Herum, samt en ny transformatorstasjon på Herum ved siden av Statnetts Bamble transformatorstasjon.

NVE har i juni 2022 mottatt endringssøknad  for et nytt ledningssett på strekningen mellom Tråkfjell og Herum transformatorstasjon, skillebryter på Tråkfjell og ny lokalisering av Herum transformatorstasjon.