Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Utbygging av Søavassdraget, Søa kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
466
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
18.11.1966
Tiltakshaver
TRØNDERENERGI KRAFT AS
Fylke
Kommune
Vassdragsområde
119.1Z
Søkt produksjon
205,00 GWh