Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Kraftutbygging Rendalselva

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
4200
Saksnummer
200700994
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
29.03.2007
Tiltakshaver
RENDALSELVA KRAFTVERK AS
Fylke
Nordland
Kommune
Meløy
Vassdragsområde
160.230
Søkt produksjon
9,50 GWh