Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Regulering av Søvatn og Vatslivatn i Søavassdraget m.v.

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
379
Saksnummer
000042825
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
08.05.1964
Tiltakshaver
TRØNDERENERGI KRAFT AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Heim
Vassdragsområde
119.1Z