Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Hitra 2 vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
FOSEN VIND DA
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200803881;201600802;201703852
Status
Konsesjon gitt
Dato
20.05.2020
Fylke
Trøndelag
Kommune
Hitra
Søkt produksjon
374,00 GWh
Søkt effekt
110,00 MW

Vindkraftverket ble satt i drift i 2019.

NVE har gitt konsesjon til Fosen Vind DA i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Hitra 2 vindkraftverk i Hitra kommune, Trøndelag fylke. Det er idriftsatt 26 vindturbiner med en total installert effekt på 93,60 MW.

NVE meddelte 19.12.2011 SAE Vind DA konsesjon for å bygge og drive Hitra 2 vindkraftverk på Eldsfjellet i Hitra kommune i Sør-Trøndelag. Det ble gitt konsesjon for et vindkraftverk med installert effekt på inntil 75 MW, slik at samlet installert effekt i Hitra 1 og 2 kan bli inntil 130 MW. NVE meddelte samtidig TrønderEnergi Nett AS konsesjon for en ny 132 kV kraftledning mellom Fillan og Snillfjord.

NVEs vedtak ble stadfestet av Olje- og energidepartementet etter klagebehandling 23.05.2012. Konsesjonen ble endret i NVEs brev av 20.02.2015, der det ble gitt tillatelse til å øke effektinstallasjonen til 110 MW. Konsesjonen ble overført til Fosen Vind DA den 22.02.2016.

NVE mottok 06.06.2017 detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Hitra 2, og godkjente planene i vedtak av 16.08.2017.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=