Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Erverv av bruksrett til fall i Sundsfjordelv i Gildeskål

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
203
Saksnummer
000044623
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
26.08.1977
Tiltakshaver
SKS PRODUKSJON AS
Fylke
Nordland
Kommune
Gildeskål
Vassdragsområde
161.1Z