Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Ekspropriasjon av grunn og rettigh. for utb. av Fiskumfoss.

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
1940
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Eksprop. vassdragsloven
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
19.09.1941
Tiltakshaver
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Fylke
Kommune
Vassdragsområde
139.C2