Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Overf.av felt ved Vikvatn til Tafjord 5 og Brusebotn

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
1876
Saksnummer
199401954
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
10.11.1994
Tiltakshaver
TAFJORD KRAFTPRODUKSJON AS
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Fjord
Vassdragsområde
099.Z
Søkt produksjon
10,70 GWh