Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Utb. av Dynjanfoss. i Arendalsvassdraget.

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
1834
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
12.11.1948
Tiltakshaver
AGDER ENERGI VANNKRAFT AS
Fylke
Kommune
Vassdragsområde
019.Z