Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Erverv av bruksrett til statens fall i Balmivassdraget

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
135
Saksnummer
000044660
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
13.01.1978
Tiltakshaver
SKS PRODUKSJON AS
Fylke
Nordland
Kommune
Fauske – Fuossko
Vassdragsområde
164.Z