Publisert 18.08.2016 , sist oppdatert 15.06.2021

Elsertifikater: Kvartalsrapport nr. 2 2016

Per 1. juli 2016 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 16,4 TWh. Av dette er 13,5 TWh bygget i Sverige og 2,9 TWh i Norge.

Produksjonen fra disse nye anleggene inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. I løpet av andre kvartal er det godkjent henholdsvis 0,4 TWh ny kraftproduksjon i både Norge og Sverige.

Dette kommer fram i oversikten Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten viser blant annet elsertifikatberettiget kraftproduksjon, godkjente anlegg og prisutvikling. Oversikten inneholder tall for Norge og Sverige.

En liste over planlagte prosjekter i Sverige per 1. juli 2016 er nå oppdatert og tilgjengelig for nedlasting på Energimyndighetens hjemmeside (her). Listen er en sammenstilling av offentlig informasjon, og viser blant annet prosjektnavn, forventet normalårsproduksjon, kraftverk under bygging og når prosjektet er planlagt satt i drift.

NVE tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill som kan gjøre rapporten bedre.

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater- 2. kvartal 2016 her

 

Kontaktinformasjon:

Anton Eliston (ajel@nve.no / +47 2295 9881)