Publisert 08.12.2015 , sist oppdatert 01.07.2021

Revisjonsrapporter kraftforsyningsberedskap