Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.11.2015 , sist oppdatert 17.03.2023

Publikasjoner

Her ligger publikasjoner knyttet til kraftforsyningsberedskap som er publisert av, eller i samarbeid med, NVE.

Rapporter fra 2018 og tidligere